MobiFone sắp áp dụng chính sách trả thưởng mới cho hội viên “Kết nối dài lâu”

Từ ngày 1/9/2015, MobiFone chính thức điều chỉnh chính sách trả thưởng mới đối với khách hàng là hội viên chương trình “Kết nối dài lâu”.

Theo đó, nhằm đa dạng hóa các sản phẩm trả thưởng, đáp ứng nhu cầu ngày càng phong phú và đa dạng của hội viên, chương trình Kết nối dài lâu của MobiFone sẽ áp dụng các sản phẩm trả thưởng mới.

4 MobiFone sap ap dung Ket noi dai lau

Cụ thể, MobiFone thay đổi mức điểm tích lũy tối thiểu để nhận thưởng là 2.000 điểm.

Các sản phẩm trả thưởng được áp dụng bao gồm 3 sản phẩm. Sản phẩm 1: Tiền cước sử dụng dịch vụ MobiFone (sản phẩm trả thưởng được tặng vào tài khoản trả thưởng Kết nối dài lâu (gọi và nhắn tin nội mạng trong 60 ngày) đối với hội viên trả sau; sản phẩm trả thưởng được tặng vào tài khoản KM1 (gọi và nhắn tin nội mạng) đối với hội viên trả trước).

Sản phẩm 2 bao gồm hai sản phẩm trả thưởng là gói thoại trong nước; gói thoại và tin nhắn trong nước.

Sản phẩm 3 là các sản phẩm trả thưởng của chương trình Bông Sen Vàng (Vietnam Airlines). Hội viên chuyển điểm sang tài khoản Bông Sen Vàng để lấy sản phẩm trả thưởng của Bông Sen Vàng: thực hiện theo quy định hiện hành.

Theo MobiFone, đối với sản phẩm 1 và sản phẩm 2, hệ thống không tự động trả thưởng, hội viên sẽ lựa chọn hình thức trả thưởng bằng tiện tích gửi tin nhắn hoặc có thể yêu cầu giao dịch viên của MobiFone hỗ trợ.

Hàng tháng, hệ thống sẽ có tin nhắn nhắc hội viên đã tích lũy đủ điểm nhưng chưa lựa chọn sản phẩm trả thưởng.

Về việc áp dụng chính sách mới, phía MobiFone lưu ý: Ứng với mỗi mức tích lũy 2.000 điểm, Hội viên được chọn 1 trong 3 sản phẩm nói trên (tương ứng với hạng Hội viên). Nếu Hội viên có số điểm tích lũy là bội số của 2.000, có thể chọn số sản phẩm trả thưởng tương ứng với mức điểm tích lũy.

Hội viên liên kết MobiFone – Bông Sen Vàng đã lựa chọn hình thức chuyển điểm định kỳ sang chương trình Bông Sen Vàng vẫn có thể lựa chọn sản phẩm trả thưởng 1 và 2 tùy theo số điểm mà Hội viên tích lũy.

Từ ngày 1/9/2015, MobiFone ngừng cung cấp một số tiện ích tin nhắn: Chuyển điểm thành cước (Cú pháp CD_CUOC) và chuyển dịch vụ sang thông báo cước (cú pháp CDV_STB).

Bạn muốn nói gì?

© Copyright 2019 MobiFone. Bản beta đang xin giấy phép.
hoặc

Đăng nhập với các thông tin của bạn

hoặc    

Quên thông tin chi tiết của bạn?