Tips chỉ định cho “ma mới” nơi công sở

Mà kể cả là ma cũ, hãy cũng dành thời gian nghiền ngẫm nhé, nếu bạn không muốn ngày ngày 8 tiếng đi làm nhận những cái cau mày, liếc xéo hay kinh dị hơn là nguyên một hội đồng nghiệp anti ở văn phòng.

info 10.09Hoài Thu 

Bạn muốn nói gì?

© Copyright 2018 MobiFone. Bản beta đang xin giấy phép.
hoặc

Đăng nhập với các thông tin của bạn

hoặc    

Quên thông tin chi tiết của bạn?