Duy trì liên lạc ổn định với dịch vụ báo cuộc gọi nhỡ tự động Buzz Me

Từ ngày 01/10/2015, MobiFone chính thức cung cấp miễn phí dịch vụ báo cuộc gọi nhỡ tự động Buzz Me dành cho thuê bao MobiFone trả trước đang hoạt động 02 chiều qua đầu số 9162.

Từ ngày 01/10/2015, MobiFone chính thức cung cấp hoàn toàn miễn phí dịch vụ báo cuộc gọi nhỡ tự động Buzz Me cho các thuê bao trả trước. Đây là một dịch vụ tiện ích, giúp khách hàng duy trì liên lạc ổn định ngay cả khi tài khoản không còn đủ tiền. Cụ thể, khi đăng ký sử dụng dịch vụ Buzz Me, chủ thuê bao di động (A) là thuê bao trả trước của MobiFone có thể để lại cuộc gọi nhỡ tới một thuê bao MobiFone khác (B) trong trường hợp tài khoản thuê bao (A) hết tiền hoặc không đủ để thực hiện cuộc gọi theo cách thông thường.

Để tránh hiện tượng spam, quý khách chỉ có thể thực hiện 01 cuộc gọi Buzz Me trong mỗi khoảng thời gian 01 giờ đến 01 thuê bao khác. Ngoài ra, MobiFone quy định cuộc gọi Buzz Me tới thuê bao bị gọi chỉ có thể thực hiện khi đáp ứng ba điều kiện sau:

Điều kiện 1: Tài khoản của thuê bao (A) không đủ tiền để thực hiện cuộc gọi tới thuê bao (B)

Điều kiện 2: Thuê bao (A) không ở chế độ chuyển vùng trong nước hoặc quốc tế

Điều kiện 3: Thuê bao (B) không chủ động cài đặt chặn cuộc gọi từ thuê bao (A) bằng dịch vụ Call Busy, Call Barring.

6- Buzz me

Để biết thêm thông tin chi tiết về dịch vụ, Quý khách vui lòng truy cập địa chỉ

http://www.mobifone.vn/wps/portal/public/dich-vu/tien-ich/tien-ich-list/buzz-me hoặc liên hệ 9090.

Bạn muốn nói gì?

© Copyright 2018 MobiFone. Bản beta đang xin giấy phép.
hoặc

Đăng nhập với các thông tin của bạn

hoặc    

Quên thông tin chi tiết của bạn?