Kết quả trò chơi “Tôi yêu MobiFone” tháng 9 và câu hỏi tháng 10/2015

CÂU HỎI THÁNG 10/2015:

Câu hỏi 1: Bạn hãy cho biết: Từ ngày 01/09/2015, Hội viên Kết nối dài lâu của MobiFone có thể bắt đầu lấy các sản phẩm trả thưởng khi tích lũy đủ bao nhiêu điểm thưởng?

Phương án 1: 2.000 điểm.

Phương án 2: 3.000 điểm.

Câu hỏi 2: Có bao nhiêu người có đáp án giống bạn?

Thời gian kết thúc tham dự câu hỏi tháng 10/2015: 24 h ngày 31/10/2015.

 

KẾT QUẢ TRÚNG GIẢI THÁNG 9/2015: 

Nội dung: Chương trình ưu đãi cho hội viên hạng Vàng, hạng Kim cương chơi Gold tại 13 sân Golf của Việt Nam

Đáp án đúng: Phương án 2

Tổng số lượt thuê bao tham gia nhắn tin: 859

Tổng số lượt thuê bao trả lời đúng phương án:  853

 

STT Giải thưởng Số thuê bao Dự đoán Chênh lệch Thời gian tham gia
1 Nhất 84937166904 854 1 15/092015  8:29:55 PM
2 Khuyến khích 841269372050 854 1 21/09/2015  6:54:09 PM
3 Khuyến khích 841269374209 852 1 21/09/2015  7:12:03 PM
4 Khuyến khích 841217789575 851 2 15/09/2015  8:29:55 PM

Bạn muốn nói gì?

© Copyright 2019 MobiFone. Bản beta đang xin giấy phép.
hoặc

Đăng nhập với các thông tin của bạn

hoặc    

Quên thông tin chi tiết của bạn?