Xuất khẩu điện thoại 10 tháng lên tới 25,8 tỷ USD

Qua 10 tháng đầu năm 2015, xuất khẩu điện thoại các loại và linh kiện từ Việt Nam đạt 25,8 tỷ USD, tăng 32,7%; điện tử, máy tính và linh kiện đạt 12,7 tỷ USD, tăng 44%.

Các doanh nghiệp FDI luôn chiếm ưu thế trên thị trường xuất khẩu điện thoại, điện tử.... Ảnh: Internet.

Các doanh nghiệp FDI luôn chiếm ưu thế trên thị trường xuất khẩu điện thoại, điện tử…. Ảnh: Internet.

Theo Tổng cục Thống kê, Bộ KH&ĐT, tính chung 10 tháng năm nay, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước tính đạt 134,6 tỷ USD, tăng 8,5% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, một số mặt hàng xuất khẩu có kim ngạch tăng cao so với cùng kỳ năm 2014 gồm có điện thoại các loại và linh kiện đạt 25,8 tỷ USD, tăng 32,7% (với đóng góp lớn nhất thuộc về Samsung Việt Nam); điện tử, máy tính và linh kiện đạt 12,7 tỷ USD, tăng 44%.

Đối với kim ngạch hàng hoá nhập khẩu, ước tính qua 10 tháng đạt 138,7 tỷ USD, tăng 14,3% so với cùng kỳ năm trước. Cùng với một số ngành hàng như máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng, vải, nguyên phụ liệu dệt may…, thì điện thoại, điện tử, máy tính… cũng nằm trong số những ngành hàng có kim ngạch nhập khẩu 10 tháng tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2014.

Cụ thể, điện tử, máy tính và linh kiện đạt 19,5 tỷ USD, tăng 29,7%; điện thoại các loại và linh kiện đạt 9,1 tỷ USD, tăng 31,8%.

 Theo  ICT news

 

Bạn muốn nói gì?

© Copyright 2019 MobiFone. Bản beta đang xin giấy phép.
hoặc

Đăng nhập với các thông tin của bạn

hoặc    

Quên thông tin chi tiết của bạn?