Bạn có thể sẽ làm đúng điều đúng với 5 câu nói này của tổng thống Obama

Trước khi rời ghế tổng thống khi hết nhiệm kì này, tổng thống Barack Obama đã kịp để lại những câu nói đi vào lòng người, truyền cảm hứng hành động cho hàng triệu triệu người như thé này! Nếu bạn đang cần tìm một lời khích lệ, có thể nó ở ngay đây.

1

“Nếu bạn đi đúng con đường và luôn luôn sẵn sàng bước tiếp, sớm muộn gì bạn cũng đạt được thành công.”

2“Tôi đòi hỏi ở các bạn sự tin tưởng. Không chỉ là tin vào khả năng tôi tạo nên những thay đổi thực sự cho Washington, mà tôi đang đòi hỏi các bạn có niềm tin vào chính mình.”

3“Sự thay đổi sẽ không đến nếu chúng ta mãi chờ đợi ở một người khác hoặc một thời điểm khác. Người duy nhất ta nên trông đợi đó là chính mình. Chúng ta là sự thay đổi mà chúng ta cần tìm kiếm.”

4“Bạn không thể để thất bại định hình mình. Bạn phải để thất bại tặng mình những bài học.”

5“Không, bạn không thể phủ nhận những quyền cơ bản của phụ nữ và viện cớ đó là tự do tôn giáo của bạn. Nếu bạn không thích các phương pháp tránh thai, đừng sử dụng nó. Tự do tôn giáo không có nghĩa là bạn có thể ép buộc người khác phải tin vào đức tin của bạn.”

Sự thay đổi không đến nếu chúng ta chỉ chờ đợi vào người khác hay thời điểm khác. Chúng là chính là những gì mà chúng ta đang mong chờ. Chúng ta chính là sự thay đổi mà chúng ta tìm kiếm.

Bạn muốn nói gì?

© Copyright 2018 MobiFone. Bản beta đang xin giấy phép.
hoặc

Đăng nhập với các thông tin của bạn

hoặc    

Quên thông tin chi tiết của bạn?