Có thể bạn không “giờ cao su”, chỉ là bạn đang không sống ở đúng nơi dành cho mình!

Hoá ra không phải ở đâu, bạn lỡ đi trễ cũng có thể biến thành thảm họa. Bởi lẽ, ở mỗi nước trên thế giới, định nghĩa “đúng giờ” lại được quy định khác nhau. Thậm chí có nơi, bạn có thể “cao su” cả ngày cũng không lo bị khiển trách hay sa thải! (Rất tiếc là ở Việt Nam thì không).

Bạn muốn nói gì?

© Copyright 2019 MobiFone. Bản beta đang xin giấy phép.
hoặc

Đăng nhập với các thông tin của bạn

hoặc    

Quên thông tin chi tiết của bạn?