Tử vi hôm nay của 12 con giáp, Thất Sát lâm mệnh, gây điềm nóng vội cho mệnh chủ tuổi Mùi. Bạn dễ đưa ra quyết định thiếu sáng suốt, khiến tài lộc bị ảnh hưởng. Nghiêm trọng còn phạm sai lầm lớn, phải bỏ tiền túi ra đền bù thiệt hại.