Dần Tị tứ hành xung, vận trình công việc gặp nhiều khó khăn trắc trở. Mặc dù bản mệnh rất tích cực làm việc nhưng làm đâu sai đó, rắc rối không ngừng phát sinh. Bản mệnh không nên tiến hành đại sự như xuất hành, an táng hay khởi công động thổ.