Ngày Giáp Dần, tử vi của người tuổi Dần khá nhiều hung hại. Bất kể là làm việc gì thì bản mệnh cũng gặp bất lợi, dễ bị tai nạn, có thể công việc không phải do mình làm nhưng vẫn bị liên lụy. Vạn sự không thuận, bản mệnh không nên xuất hành hoặc khởi công tạo tác, xây dựng nhà cửa.