Người tuổi Dậu trải qua một ngày thứ 4 không quá lý tưởng. Tài lộc dồi dào, tiền thì nhiều đấy nhưng vẫn cảm giác sầu muộn, không thỏa mãn. Phải chăng tham vọng của mệnh chủ quá lớn, vượt quá cả tầm kiểm soát của bạn rồi. Như vậy càng khiến bạn bị áp lực bủa vây tứ phía.