Tử vi hôm nay của người tuổi thìn có Tỷ Kiên tọa Chính tài nên nửa hung nửa cát. Người tuổi Thìn cần chú ý mối quan hệ với người khác phái, đề phòng âm dương bất đồng, phát sinh xung đột.