Dần Tuất có quan hệ tam hợp Hỏa cục, tài khố tại Tuất nên trong ngày cuối năm này, tài vận hanh thông, không cần làm việc mà những khoản thu nhập vẫn không ngừng tăng lên. Bản mệnh không nên chỉ giữ cho riêng mình, có thể biếu xén người thân, cùng san sẻ niềm vui.