Hôm nay, người tuổi Tuất có tâm lý đố kị, cảm thấy bực bội, ghen tức khi mà đồng nghiệp được tán thương, nhận thưởng trong khi đó bản thân không được gì. Dù cả hai có xuất phát điểm như nhau, nỗ lực như nhau nhưng không hiểu sao kết quả lại như vậy.