Trong ngày Giáp Dần, vận trình công việc của người tuổi Sửu nửa hung nửa cát.  Còn hôm nay, bản mệnh nên dành nhiều thời gian hơn cho da đình nhé, dọn dẹp lại nhà cửa, nấu bữa cơm sum họp… rất nhiều việc còn đang chờ bản mệnh đó.