Hôm nay, bản mệnh Dần Mộc chịu khắc, tinh thần đi xuống, tính cách trở nên nóng nảy, vui buồn thất thường. Lại có Thất Sát ảnh hưởng, tuy có ý chí phấn đấu nhưng lại liều lĩnh, ranh giới giữa thành công và thất bại cũng mong manh lắm.