Ngày có Thân Kim Dậu Kim tự hình, tư tưởng những chú Khỉ không thông, nhiều phiền muộn, dễ bị chồng chéo nhiều việc, càng nóng vội xử lý càng gây phản tác dụng, khiến mọi thứ càng trở nên rối ren, phức tạp.