Theo tử vi hôm nay của 12 con giáp, người tuổi Tý tuy có thể dễ dàng nắm binh quyền trong tay, được đề bạt thăng tiến nhưng cũng nhiều vất vả, trở ngại. Dẫu sao, sau một ngày làm việc vất vả, tối về bạn có thể kê cao gối mà ngủ, tự hào về thành quả đạt được.