Thìn Dậu hợp Kim cục, mang vận tài lộc dồi dào. Nếu có ý định học thêm chuyên ngành mới, bạn có thể triển khai ngay thời điểm này khi tài chính đang rất ổn. Những người trẻ tuổi càng nên thận trọng trong hợp tác đầu tư, làm ăn. Tuy tài vận đang khởi sắc, nhưng nếu đầu tư sai, hợp tác nhầm người, khó tránh tình trạng phá tài, tổn thất về tiền bạc.