Đặng Tuấn Khôi

Nhân viên văn phòng, 22 tuổi

“Cảm ơn người đã lắng nghe ta, dìu ta bước đi
Cảm ơn người đã thấu hiểu ta nghìn muôn khó khăn..”
( Lê Cát Trọng Lý)
Có những lúc những tưởng mình buồn lắm vì những khó khăn, nhưng rồi nhìn lại, vẫn thấy có người lắng nghe khó khăn của mình mà không bỏ đi, cùng mình vượt qua nó. Dưới ánh đèn dìu dịu, người ngồi đó trước mắt mình như một lời nói người ở đó rồi và chẳng rời đi đâu cả.

Những khó khăn của mình khiến mình có lúc còn chẳng dám thừa nhận chính mình, thế mà người thương mình lại làm ngược lại… Tự nhiên, những lúc này mình lại nhớ đến một câu hát khác của chị Lý “Như dòng sông, cạn khô từ lâu và tin ngày nước lên”.

Niềm tin của mình hôm nay ngay trước mắt, chẳng phải vội vã để tìm đâu xa.

 

Bạn muốn nói gì?

© Copyright 2019 MobiFone. Bản beta đang xin giấy phép.
hoặc

Đăng nhập với các thông tin của bạn

hoặc    

Quên thông tin chi tiết của bạn?