Hà Chí Tài

Quản lí khách sạn, 28 tuổi

Khi người ta cho đi, người ta mong nhận lại một điều gì đó. Người ta bảo rằng đó là có qua có lại. Nhưng anh cho đi, anh chẳng mong nhận được điều gì cả. Như vậy sẽ không bao giờ bị thất vọng, cũng không bao giờ có những cảm xúc tiêu cực về ai đó chỉ vì “tại sao không nhận lại được cái gì”.

Lúc nào cũng là yêu thương, vậy thôi.

Thực sự khi làm một việc tốt, cũng như ném một viên đá xuống mặt hồ yên ả. Việc tốt càng vĩ đại thì càng lan truyền xa. Vậy nên cứ tốt đi đã, nhận được gì thì cứ từ từ sẽ thấy.

Người xưa họ nói vậy đấy.

Bạn muốn nói gì?

© Copyright 2018 MobiFone. Bản beta đang xin giấy phép.
hoặc

Đăng nhập với các thông tin của bạn

hoặc    

Quên thông tin chi tiết của bạn?