Hoàng Liên Sơn

Nhà báo, 42 tuổi

Nhà nhà, người người chửi Vinasun.

Giờ thử kêu gọi “Đi Vinasun là yêu nước” chắc bị chửi sưng mặt luôn nhỉ?

Tôi vẫn đi Grab, Uber và vẫn đi Vinasun, Mai Linh. Vừa hội nhập quốc tế, vừa nêu cao tinh thần “Người Việt ưu tiên xài hàng Việt” và không sợ bị tổ chức hay cá nhân nào ý kiến.

Bạn muốn nói gì?

© Copyright 2019 MobiFone. Bản beta đang xin giấy phép.
hoặc

Đăng nhập với các thông tin của bạn

hoặc    

Quên thông tin chi tiết của bạn?