Huyền Thu

30 tuổi – Hành chính nhân sự

Làm trong lĩnh vực nhân sự, mình thường xuyên chứng kiến sự xích mích giữa các phòng, ban làm việc. Thực ra, cũng chẳng có ai quá xấu tính, chỉ đơn giản là mọi người không thể đồng ý với quan điểm của nhau, từ đó gây nên sự bất đồng mà thôi.

Bạn muốn nói gì?

© Copyright 2019 MobiFone. Bản beta đang xin giấy phép.
hoặc

Đăng nhập với các thông tin của bạn

hoặc    

Quên thông tin chi tiết của bạn?