Lê Việt Cường

Bác sĩ, 30 tuổi

Tôi dùng trang facebook cá nhân, như một nơi để lưu lại những trải nghiệm. Dù buồn, vui, hay đau khổ, hạnh phúc. Tôi không dùng nó để làm màu hay “tạo dựng thương hiệu cá nhân”. Tôi là người chuyên nghiệp, tôi làm việc đó ở những nơi khác.

Vậy nên status mà đã only friends, thì đó vốn là những chia sẻ không phải ai cũng nhìn thấy được, bởi không phải ai cũng đồng cảm và hiểu được, cũng như không phải ai cũng quan tâm tới trải nghiệm của người khác. Người bình thường, vốn chỉ quan tâm tới trải nghiệm của bản thân.

Bạn muốn nói gì?

© Copyright 2019 MobiFone. Bản beta đang xin giấy phép.
hoặc

Đăng nhập với các thông tin của bạn

hoặc    

Quên thông tin chi tiết của bạn?