Minh Trang, quản trị khách hàng

Mình theo đạo phật và luôn cố gắng tu thành chánh niệm. Chánh niệm là tỉnh thức, sống thực, tỉnh dậy, tự chủ, tự giác. Chánh niệm là ánh sáng trong suốt của thiền định, từ đó nó phát sinh ra trí tuệ. Chánh niệm không phải suy nghĩ đâu nhé! Thở biết thở, nghe biết nghe, ăn biết ăn, uống biết uống. Bạn thở và dừng lại tâm ý như suy nghĩ, lo lắng, tìm cầu được chưa? Bạn nghe được các âm thanh trong sự sống chưa? Bạn ăn mà thực sự nếm được hương vị của thức ăn chưa? Và nếu nếm được thì bạn nếm được bao lâu trong bữa ăn ấy? Bạn đi tới lui thường xuyên trong đời sống mà bạn có cảm nhận được lòng đất mẹ chưa?

Bạn muốn nói gì?

© Copyright 2019 MobiFone. Bản beta đang xin giấy phép.
hoặc

Đăng nhập với các thông tin của bạn

hoặc    

Quên thông tin chi tiết của bạn?