N.A, nhân viên kinh doanh

Một lần mình vô tình thấy một câu thế này: “Hãy cho tôi lòng kiên nhẫn để chấp nhận những gì mà tôi không thể thay đổi. Hãy cho tôi dũng khí để thay đổi những gì có thể thay đổi. Và cuối cùng, hãy cho tôi trí tuệ để phân biệt được hai điều đó”.

“Cuộc sống của chúng ta giống như một cuốn sách vậy” – tôi nghĩ thế. Kẻ sân si thì lật những trang sách ấy qua một cách chóng vánh. Người trí thì vừa đọc vừa trầm tư, suy nghĩ. Giữa kẻ trí và người si – ranh giới khó phân biệt.

Ai sống một trăm năm,

Lười nhác không tinh tấn

Không bằng sống một ngày

Tinh tấn tận sức mình

Bạn muốn nói gì?

© Copyright 2019 MobiFone. Bản beta đang xin giấy phép.
hoặc

Đăng nhập với các thông tin của bạn

hoặc    

Quên thông tin chi tiết của bạn?