Nghiêm Thủy Tiên

Nhân viên văn phòng (25 tuổi), Hà Nội

“Mình thích đọc sách giấy hơn dùng máy đọc sách điện tử. Máy đọc sách rất tiện khi phải di chuyển nhiều hay là đọc ban đêm, điều đó là không thể phủ nhận. Nhưng với mình, đọc trên máy đọc sách, hay bất kỳ thiết bị điện tử nào không phải giấy, không đem lại cảm giác thỏa mãn khi đọc những áng văn hay, không giúp mình tiếp thu dễ dàng những kiến thức mới, khiến mình mất hứng thú với văn bản phải đọc. Vì mình không có cảm giác được cầm, sờ, nắm và… ngửi mùi giấy, thành ra cũng mất cảm giác là mình đang đọc. Với mình, giấy là vật gắn liền với cảm giác đó, khiến cảm giác đó trở nên hữu hình. Vậy nên, dù có phải di chuyển nhiều, mình vẫn sẽ chọn mang theo một hai cuốn sách hay chứ không chọn bất kỳ một chiếc máy đọc sách với thư viện có hàng ngàn cuốn.”

Bạn muốn nói gì?

© Copyright 2019 MobiFone. Bản beta đang xin giấy phép.
hoặc

Đăng nhập với các thông tin của bạn

hoặc    

Quên thông tin chi tiết của bạn?