Nguyễn Điệp Kim Thủy

Nhân viên marketing, 40 tuổi

Nếu đàn ông không trăng hoa thì sao có kẻ thứ 3 xuất hiện.

Dù người thứ 3 cố chen vô mà người đàn ông kiên định thì làm gì có chuyện gì xảy ra để tranh cãi đúng sai. Đến khi có biến đến thì dư luận đa số lại chỉ trích kẻ thứ ba, kiểu như đàn ông có tam thê tứ thiếp cũng là chuyện thường, kẻ đáng kinh tởm là người thứ 3?

Dù đúng dù sai thì phụ nữ vẫn là người thiệt thòi nhất. Phàm là phụ nữ với nhau không thể cảm thông được với nhau thì nên im lặng, xỉa xói phẩm giá của người khác cũng đâu làm mình đẹp hơn. Còn các anh, các chú,…cũng thế. Bản thân mình là đàn ông có dám đảm bảo cả đời hay nhất thời không động lòng hay làm điều gì sai với hôn nhân của mình. Nên cứ hãy giơ cao đánh khẽ những nhận định của mình. Các quý anh về sau cũng có con gái thì nên cẩn thận phát ngôn. Con gái nhờ phúc cha…..!!!

Bạn muốn nói gì?

© Copyright 2018 MobiFone. Bản beta đang xin giấy phép.
hoặc

Đăng nhập với các thông tin của bạn

hoặc    

Quên thông tin chi tiết của bạn?