Nguyễn Khánh Linh

Thiết kế nội thất, 25 tuổi

Mỗi người mỗi quan điểm, một cách nhìn khác nhau. Tôi không đồng tình với việc ông ấy đưa ra một bản chữ cái vô lý như vậy nhưng tôi tôn trọng cái quyền được đưa ra ý kiến của ông ấy.

Chưa bàn đến việc có đổi chữ cái hay không nhưng chỉ riêng việc có những người vào chửi bác PGS này không ra một cái gì cả, và phần đông cái lũ ấy viết sai chính tả, không biết đặt dấu câu và quy tắc đánh chữ cũng sai. Tôi thật sự cảm thấy những người chỉ biết lên các page comment chửi rủa người khác thường là những người ngoài đời bất tài và vô dụng. Những người đó luôn cảm thấy bản thân mình không được tôn trọng nên muốn tìm cảm giác được quát nạt người khác trên mạng xã hội.
Về việc đổi chữ viết: cái gì tiên tiến và tiện dụng hơn sẽ được chấp nhận, tại sao phải sồn sồn lên chửi? Bác ấy mới kiến nghị chứ đã được thông qua đâu?

Bạn muốn nói gì?

© Copyright 2019 MobiFone. Bản beta đang xin giấy phép.
hoặc

Đăng nhập với các thông tin của bạn

hoặc    

Quên thông tin chi tiết của bạn?