Nguyễn Thị Thùy Dung

Nhân viên thuế Hà Nội, 25 tuổi

Phụ nữ đẹp để được người ta nhìn, người ta ngắm, người ta trêu
ghẹo, phụ nữ đẹp để có quyền chảnh. Nhưng có người chảnh một cách
văn minh đầy tự hào, có người chảnh một cách thiếu hiểu biết coi
thường giá trị cuộc sống. Ai cũng muốn bản thân mình đẹp nhưng mà
đừng vì chạy theo cái đẹp đó mà làm sa ngã bản chất, làm mất giá trị của
bản thân.
Suy cho cùng con người ta hơn nhau ở cái đầu, vì vậy mình nghĩ
con gái đừng vì lòng ham vật chất mà thiêu đốt bản thân. Đẹp hay xấu,
khôn hay dại, hạnh phúc hay bất hạnh, lối thoát hay bế tắc là do chính
mình lựa chọn, đừng đổ lỗi cho xã hội hay bất của ai đừng đổ lỗi cho bất
cứ ai!

Bạn muốn nói gì?

© Copyright 2018 MobiFone. Bản beta đang xin giấy phép.
hoặc

Đăng nhập với các thông tin của bạn

hoặc    

Quên thông tin chi tiết của bạn?