Nguyễn Thùy Linh

Thiết kế thời trang, 27 tuổi

Một buổi tối sau khi đã rửa bát, tắm và cho con học xong…
Chồng bảo: Vợ đừng up cái gì lên Facebook nữa, cứ hôm nào viết cái status
nào là y như rằng mai sẽ có người hỏi, "hai vợ chồng làm sao? "giận nhau à?" hay
"có gì lục đục không?"

Vợ : Sao phải thế? Thì chồng cứ bảo "Vợ tao nó sắp thành nhà văn đấy, nó
viết gì tao còn không hiểu,  cứ viết cái gì cũng suy ra là mình thì chắc tao bị hoang
tưởng từ lâu rồi"
Cám ơn tất cả…Đôi khi Giàu có về ngôn từ cũng là một cái tội
Thôi thì cứ là chính mình!

Bạn muốn nói gì?

© Copyright 2018 MobiFone. Bản beta đang xin giấy phép.
hoặc

Đăng nhập với các thông tin của bạn

hoặc    

Quên thông tin chi tiết của bạn?