Thanh Long, 25 tuổi

“Cái quý nhất của con người ta là đời sống. Đời người chỉ sống có một lần. Phải sống sao cho khỏi xót xa ân hận vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí, cho khỏi hổ thẹn vì dĩ vãng ti tiện và hèn đớn của mình, để đến khi nhắm mắt xuôi tay có thể nói rằng: tất cả đời ta, tất cả sức ta, ta đã hiến dâng cho sự nghiệp cao đẹp nhất trên đời, sự nghiệp đấu tranh giải phóng loài người. Và ta phải sống gấp lên mới được. Vì tật bệnh vô lý hay một sự tình cờ bi đát nào đó có thể bỗng nhiên cắt đứt cuộc đời”.

Vì những dòng chữ này mà tôi phải cố thức nốt để đọc cho hết Thép đã tôi thế đấy. Từng trang sách cho tôi thấy một con người đầy nghị lực có sức sống mãnh liệt, có ham muốn tột cùng là cống hiến cho lý tưởng cao cả. Tuy không phải tôi đồng ý tất cả những suy nghĩ và việc làm của anh nhưng con người mà. Ai cũng có sai lầm, biết nhìn nhận và vượt qua nó mới đến được ý nghĩa thực sự của cuộc sống.

Đọc hết cuốn sách bỗng nhiên tôi cảm thấy một niềm vui nho nhỏ. Không biết nó là gì nhưng chắc chắn là tâm tư của tôi thoải mái hơn nhiều, vượt qua những stress của công việc. Thật cảm ơn Thép, cảm ơn Paven.

Bạn muốn nói gì?

© Copyright 2019 MobiFone. Bản beta đang xin giấy phép.
hoặc

Đăng nhập với các thông tin của bạn

hoặc    

Quên thông tin chi tiết của bạn?