Thuỳ Vân

24 tuổi – Kế toán

Tăng lương là cách để công ty khuyến khích nhân viên. Tuy nhiên, công ty cũng cần có thời điểm rõ ràng để bàn chuyện tăng lương với nhân viên. Mình thấy thời điểm thích hợp nhất chính là  lúc cuối năm.

Bạn muốn nói gì?

© Copyright 2019 MobiFone. Bản beta đang xin giấy phép.
hoặc

Đăng nhập với các thông tin của bạn

hoặc    

Quên thông tin chi tiết của bạn?