Trần Mộc Châu

Nhân viên tiếp thị(25 tuổi), Khánh Hòa

“Nhiều khi đi làm về mệt mỏi, chẳng thiết ăn uống mà lại cồn ruột nhớ ba mẹ ở nhà. Mình là con thứ hai trong nhà, trên còn một chị, nhưng chị cũng đã đi lấy chồng ở tận Sài Gòn rồi. Nhà mình ở Đà Lạt, giờ chỉ còn ba mẹ đang ở đấy thôi, cũng xa cả họ hàng khác. Nên mình luôn cố gắng về nhà mỗi tháng 1 – 2 lần để thăm ba mẹ, cũng là để ba mẹ bớt buồn. Nhưng những lần bận quá, toàn tăng ca cả cuối tuần thì không về được, mình lại tủi thân vì nhớ hai người…”

Bạn muốn nói gì?

© Copyright 2019 MobiFone. Bản beta đang xin giấy phép.
hoặc

Đăng nhập với các thông tin của bạn

hoặc    

Quên thông tin chi tiết của bạn?