Trần Ngọc Lan Ngân

Marketing Cathay pacific, 32 tuổi

Khi trước, tôi thích bài em gái mưa, thích Hương Tràm.

Nhưng hiện tại thì không. Tại sao Hương Tràm lại có thể nói như thế, ai cũng có quyền được ước mơ, không lẽ cứ chấp nhận với hiện tại miết à? Chi Pu cho dù giọng có yếu, nhưng sau này cũng sẽ tốt lên thôi, 30 chưa phải là Tết. Còn câu nhiều người bây giờ ai cũng có thể làm ca sĩ, ơ như thế là xúc phạm thế nào nhỉ, nhiều người không làm ca sĩ nhưng vẫn hát hay đó thôi, đâu phải chỉ có ca sĩ mới hát hay đâu?

Đừng để được một chút danh tiếng lại làm cho nó sụp đổ, mình giỏi người khác dỡ. Đừng nên chê bai mà hãy góp ý, đến khi người ta qua mặt mình thì lúc đó mới biết nhục là như thế nào. Nên biết rằng sự nỗ lực của mỗi con người sẽ tạo ra được những gì mà họ mong muốn. Vậy thôi!

Bạn muốn nói gì?

© Copyright 2018 MobiFone. Bản beta đang xin giấy phép.
hoặc

Đăng nhập với các thông tin của bạn

hoặc    

Quên thông tin chi tiết của bạn?