Trần Thu Trang – Phóng viên báo Hoa Học Trò

Với mình, làm không lương thực chất là cái trò bóc lột sức lao động khốn nạn của nhiều công ty. Người mới thì không có lương cứng, nhưng ít nhất cũng phải được hưởng thù lao theo sản phẩm, vì người ta cũng phải ăn, phải sống! Bạn mình từng đi làm không lương ở một công ty, yêu cầu thì lắm mà sếp thì hách dịch. Bọn thực tập cứ đùn đẩy việc cho nhau, cuối cùng đứa nào hiền nhất, chịu nhịn nhất phải làm hết. Sản phẩm như thế làm sao mà chất lượng được!

Bạn muốn nói gì?

© Copyright 2018 MobiFone. Bản beta đang xin giấy phép.
hoặc

Đăng nhập với các thông tin của bạn

hoặc    

Quên thông tin chi tiết của bạn?