Trường Giang

30 tuổi – Nhà sản xuất phim

Công việc bận rộn khiến những thời gian sau giờ làm trở nên quý giá hơn bao giờ hết. Đặc biệt với tính chất công việc, mình thường xuyên phải cập nhật kiến thức để luôn có khả năng đáp ứng với yêu cầu khách hàng. Chính vì vậy, mình rất thích đọc sách sau giờ làm. Mình thường chọn lúc 8-9 giờ tối, sau khi đã hoàn thành các công việc cá nhân để toàn tâm cho việc viết.

Bạn muốn nói gì?

© Copyright 2019 MobiFone. Bản beta đang xin giấy phép.
hoặc

Đăng nhập với các thông tin của bạn

hoặc    

Quên thông tin chi tiết của bạn?