Khảo sát gói cước Chuyển vùng quốc tế

Để đáp ứng tốt hơn nhu cầu khách hàng, MobiFone rất mong muốn được lắng nghe những ý kiến phản hồi của khách hàng về chất lượng, mong muốn sử dụng các gói cước Chuyển vùng quốc tế theo bảng khảo sát dưới đây.

100 khách hàng đầu tiên hoàn thành khảo sát sẽ nhận được thẻ cào trị giá 100.000đ từ MobiFone.

Xin cảm ơn,

 

1. Anh chị đã từng sử dụng dịch vụ chuyển vùng quốc tế của MobiFone? *
2. Những gói cước chuyển vùng quốc tế nào của MobiFone đã được anh chị sử dụng? *
3. Anh chị biết thông tin về các gói cước CVQT của MobiFone qua kênh nào? *
4. Anh chị muốn đăng kí sử dụng các gói cước chuyển vùng quốc tế trên kênh nào? *
5. Anh chị đánh giá như thế nào về các gói cước CVQT của MobiFone? *
6. Tiêu chí nào giúp anh/chị đánh giá và lựa chọn gói cước chuyển vùng quốc tế phù hợp? *
7. Anh/chị đang làm trong lĩnh vực gì? *
8. Tên của anh/chị: *
9. Số điện thoại của anh/chị: *
10. Email của anh/chị: *
© Copyright 2019 MobiFone. Bản beta đang xin giấy phép.
hoặc

Đăng nhập với các thông tin của bạn

hoặc    

Quên thông tin chi tiết của bạn?