Đại diện của MobiFone lên nhận giải thưởng "Nhà mạng có chất lượng dịch vụ 4G tiêu biểu"