ĐỐ VUI KÌ NÀY: BẠN CÓ NẰM TRONG 10% NGƯỜI TRẢ LỜI ĐÚNG?

ĐÁP ÁN VÀ DANH SÁCH TRÚNG THƯỞNG KÌ TRƯỚC   Đáp án kì trước: Bức hình lúc đầu tiên sẽ có 12 người: Sau một lát cát sau khi bức hình chuyển động: Thì sau đó có 13 người: Như vậy, đáp án sẽ là lúc bắt đầu, bức hình có 12 người, sau lát cắt chuyển động, bức hình […]

© Copyright 2019 MobiFone. Bản beta đang xin giấy phép.
hoặc

Đăng nhập với các thông tin của bạn

hoặc    

Quên thông tin chi tiết của bạn?