CÂU ĐỐ KÌ NÀY: TÌM LẠI SỰ “TRONG SÁNG” CỦA TIẾNG VIỆT

ĐÁP ÁN VÀ DANH SÁCH TRÚNG THƯỞNG KÌ TRƯỚC   Đáp án kì trước: 1 – B, 2 – G, 3 – D, 4 – A, 5 – C, 6 – E, 7 – H,  8 – F Đổ thêm dầu Nói hươu nói vượn Gần đất xa trời Ngậm bồ hòn làm ngọt Chốn miệng hùm nọc rắn Lạnh […]

© Copyright 2019 MobiFone. Bản beta đang xin giấy phép.
hoặc

Đăng nhập với các thông tin của bạn

hoặc    

Quên thông tin chi tiết của bạn?