• Di Thien đã trở thành thành viên có ghi danh 7 tháng. 3 tuần trước đây