• Di Thien đã trở thành thành viên có ghi danh 3 tuần. 2 ngày trước đây