• Di Thien đã trở thành thành viên có ghi danh 3 tháng. 2 tuần trước đây