Dịu dàng ngày thu với tông nâu trầm ấm

Bạn muốn nói gì?